systémový distributor
ICT a elektrovždy profesionální a individuální přístup zjistit více

symbol01.svg

Jsme systémový distributor pro ucelené projektové dodávky v rámci ICT a elektro. Naše profesionální služby v této oblasti se opírají o stále se rozvíjející odbornost a mnohaleté zkušenosti v oboru našeho týmu pracovníků.

 

Naše služby navazují na spolupráci mezi výrobci technologií a systémovými architekty, kteří navrhují optimální řešení k plné spokojenosti investora. Námi řízené dodávky daného řešení zajišťují mj. i to, aby nedocházelo k prodlevám v termínech realizace či k náhradám v navrhnutém řešení. Vidíme souvislosti a jsme tak zároveň i spojovací článek mezi investorem, který má jasnou vizi a systémovým integrátorem.

 

Věříme, že náš úspěch je výsledkem dlouhodobých vztahů s obchodními partnery, kterých si vážíme a zaručujeme jim vždy kvalitu a profesionalitu služeb. Tu zajišťuje náš tým pracovníků, kteří mají několikaleté zkušenosti, znalosti a jsou odborně vyškoleni výrobci na dodávané technologie.

KDO JSME

Naším posláním je poskytovat zákazníkům vždy profesionální služby a napomáhat tak s realizací jejich cílů a uspokojováním jejich potřeb.

Abychom toto poslání naplňovali, držíme se strategických bodů, které jsou založeny na:

kvalitě dodávaných
technologií

vždy upřednostňujeme kvalitu

individuálním přístupu
k zákazníkovi

chceme znát přání
a vize zákazníka

profesionalitě nabízených
služeb

vzděláváme se
a zlepšujeme se

Naše pravidla

Chceme tak být spolehlivým partnerem v oblasti ICT a elektro a pomáhat tak zákazníkům s realizací jejich cílů. Cílem je, aby se k nám zákazník rád vracel! Tohoto dosáhneme díky našim pravidlům, která jsme si stanovili a máme je za své.

 

dodávkou technologií nekončíme,

ale náš vztah se zákazníkem začíná

 

nabízíme vždy a pouze kvalitní technologie

 

ctíme kodex

obchodního chování a etiky

 

našich zákazníků si vážíme a jejich potřeby jsou pro nás prioritní

 

neustále si zvyšujeme odbornost v oboru námi dodávaných technologií

 

máme pozitivní přístup

k životnímu prostředí

PORTFOLIO

NÁMI DODÁVANÉ TECHNOLOGIE

informační a komunikační technologie

Jsme si vědomi síly efektivního přístupu k informacím, proto zajišťujeme dodávky komplexní datové infrastruktury pro projekty všech velikostí.
 pasivní datová infrastruktura (metalické a optické datové sítě) 
 management datové vrstvy – dokumentační systém 
 kompletní vybavení technických místností a serveroven 
 datová centra včetně komplexní vzdálené správy 
1
1

slaboproudé a bezpečnostní technologie

V oblasti slaboproudých systémů zajištujeme ucelené dodávky technologického řešení s důrazem na technickou celistvost a udržitelnost.
 elektrická požární signalizace (EPS) 
 poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) 
 kamerový systém (CCTV) 
 přístupový systém (ACS) 
a další
2
2

silnoproudá zařízení

V rámci silnoproudých dodávek se zaměřujeme na zálohování, řízení a měření napájení.
 zálohované zdroje napájení – UPS 
 řízení napájení – inteligentní PDU 
 měření napájení – na úrovni silových rozvaděčů 
 pomocná infrastruktura – silové kabely, jištění, silové rozváděče 
3
3

Protipožární systémy -
EZ Path

Jsme distributorem systému protipožárních ucpávek EZ-Path. Jedná se o ideální řešení všude, kde jsou zvýšené požadavky na požární bezpečnost. Výhodou tohoto řešení je vysoká míra flexibility pro případné pozdější změny a doplnění kabelových tras.
4
4

reference

Kvalita, individuální přístup a profesionalita. To jsou hodnoty, které ve spolupráci ctíme, abychom dosáhli Vaší spokojenosti. Využijte našich dlouholetých zkušeností v oboru a přidejte se k našim spokojeným koncovým zákazníkům.

ČEZ, a. s.

Letiště Praha, a. s.

ŠKODA AUTO a.s.

ORLEN Unipetrol a.s.

Armáda České republiky

KONTAKTUJTE NÁS

Profesionalita, kreativita, schopnost reagovat a odbornost našeho týmu jsou rozhodující pro úspěch vašeho projektu. Tak neváhejte a kontaktujte náš tým, aby vás dovedl k tomu nejlepšímu řešení a zároveň vám pomohl dosáhnout požadovaných výsledků.

Bráfova 3070/9a, 616 00 Brno
+420 728 583 873
sklad
Vlárská 22, Brno
+420 775 709 186
datová schránka
aezbm73
damaq, s.r.o.
IČ: 142 17 724 | DIČ: CZ14217724
spisová zn. C 127205 vedená u KS v Brně

 

dodávkou technologií nekončíme,

ale náš vztah se zákazníkem začíná

 

našich zákazníků si vážíme a jejich potřeby jsou pro nás prioritní

 

nabízíme vždy a pouze kvalitní technologie

 

neustále si zvyšujeme odbornost v oboru námi dodávaných technologií

 

ctíme kodex

obchodního chování a etiky

 

máme pozitivní přístup

k životnímu prostředí

ČEZ, a. s.

ORLEN Unipetrol a.s.

Armáda České republiky

ŠKODA AUTO a.s.

Letiště Praha, a. s.

systémový distributor

ICT a elektro

02

individuálním přístupu k zákazníkovi

chceme znát přání

a vize zákazníka

01

03

kvalitě dodávaných technologií

vždy upřednostňujeme kvalitu

profesionalitě nabízených služeb

vzděláváme se a zlepšujeme se

dodávkou technologií nekončíme,

ale náš vztah se zákazníkem začíná

našich zákazníků si vážíme a jejich potřeby jsou pro nás prioritní

nabízíme vždy a pouze kvalitní technologie

neustále si zvyšujeme odbornost v oboru námi dodávaných technologií

ctíme kodex

obchodního chování a etiky

máme pozitivní přístup

k životnímu prostředí

KONTAKT

01

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Jsme si vědomi síly efektivního přístupu k informacím, proto zajišťujeme dodávky komplexní datové infrastruktury pro projekty všech velikostí.

Mezi naše dodávky patří:

pasivní datová infrastruktura (metalické a optické datové sítě)

management datové vrstvy – dokumentační systém

kompletní vybavení technických místností a serveroven

datová centra včetně komplexní vzdálené správy

02

SLABOPROUDÉ A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

V oblasti slaboproudých systémů zajišťujeme ucelené dodávky technologického řešení s důrazem na technickou celistvost a udržitelnost.

Dodáváme:

elektrická požární signalizace (EPS)

poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

kamerový systém (CCTV)

přístupový systém (ACS)

a další

03

SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

V rámci silnoproudých dodávek se zaměřujeme na zálohování, řízení a měření napájení, a to zejm.:

zálohované zdroje napájení – UPS

řízení napájení – inteligentní PDU

měření napájení – na úrovni silových rozvaděčů

pomocná infrastruktura – silové kabely, jištění, silové rozváděče

04

PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY -

EZ PATH

Jsme distributorem systému protipožárních ucpávek EZ-Path. Jedná se o ideální řešení všude, kde jsou zvýšené požadavky na požární bezpečnost. Výhodou tohoto řešení je vysoká míra flexibility pro případné pozdější změny a doplnění kabelových tras.